bilety lotnicze on-line
 

Porady dla podróżnych

Płatności za bilet lotniczy

Jak zapłacić przelewem bankowym?

Płatności za zarezerwowany na naszych stronach bilet lotniczy można dokonać przelewem - zleconym drogą internetową, w wybranym oddziale dowolnego banku, lub na poczcie. Bilety tanich linii lotniczych nie mają zagwarantowanej ceny dopóki nie zostaną wystawione, toteż należy pamiętać, aby opłata została uiszczona natychmiast po założeniu rezerwacji.

Biletom przewoźników rejsowych nadawane są terminy ostatecznego wykupu, które są wysyłane w e-mailach potwierdzających dokonanie rezerwacji lub przekazywane przez konsultantów podczas rozmowy telefonicznej. Po upływie tego terminu rezerwacja zostaje anulowana przez linie lotnicze. Pomimo, iż ryzyko zmian ceny jest znacznie mniejsze w przypadku przewoźników rejsowych (regularnych), gwarancję ceny w dalszym ciągu daje wyłącznie wystawienie biletu lotniczego.

Szczegółowe informacje o numerach kont bankowych oraz szablony druków przelewu znajdują się w części: Płatność przelewem, druki przelewu.

Tytuł przelewu

Linie rejsowe:

Opłacając bilet rejsowych linii lotniczych w tytule przelewu należy wpisać imiona i nazwiska pasażerów oraz TRIP LOCATOR (kod rezerwacji), który wysyłany jest w e-mailu ze szczegółami rezerwacji. Numer ten znajduje się w górnej części wiadomości.

Tanie linie lotnicze:

Decydując się na podróż tanimi liniami lotniczymi, przy dokonywaniu wpłaty na konto, w tytule przelewu należy wpisać imiona i nazwiska pasażerów oraz numer ID (numer zamówienia), podany u góry e-maila z informacją o rezerwacji.

Potwierdzenie przelewu

Istotnym jest, aby po dokonaniu przelewu niezwłocznie przesłać do nas potwierdzenie wykonanej operacji. Umożliwi to szybsze przekazanie biletu do wystawienia, bez konieczności oczekiwania na zaksięgowanie środków na kontach.

Potwierdzenia można wysyłać faksem na nr +48 (48) 360 16 17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: potwierdzenie@esky.pl

Przy potwierdzeniach wysyłanych faksem należy zwrócić szczególną uwagę na formę dokumentu. Nieczytelne oraz budzące wątpliwość co do autentyczności potwierdzenia nie będą akceptowane.

Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną powinny być zapisane w formatach nieedytowalnych, najlepiej PDF. Większość systemów bankowości internetowej posiadają funkcję generowania takich potwierdzeń bezpośrednio po dokonaniu przelewu. Dopuszczalne są także tzw. „zrzuty ekranowe” (pliki graficzne w formatach JPG, PNG, BMP).

Cały proces znacząco zminimalizuje ryzyko zmian ceny biletów. Transakcja opłacona przelewem może bowiem zostać zaksięgowana nawet z kilkudniowym opóźnieniem. Jest to szczególnie istotne, w przypadku biletów tanich linii lotniczych, gdzie dynamika wzrostu cen jest bardzo duża.

Opóźnienie przelewu

W sytuacji, gdy wpłata nie może zostać dokonana w wyznaczonym przez taryfę terminie, należy skontaktować się z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi pod numerami: 0 801 420 303 lub +48 32 728 3000, aby potwierdzić czy rezerwacja jest jeszcze aktualna, oraz upewnić się czy cena nie uległa zmianie.

W przypadku opóźnienia płatności za bilet tanich linii lotniczych najlepiej skontaktować się z Infolinią bezpośrednio przed dokonaniem przelewu. Zapobiegnie to ewentualnym dopłatom, w przypadku gdy kwota należności w tym czasie uległa zmianie. Dokonując wpłaty w innych bankach niż PKO BP oraz PeKaO S.A. należy pamiętać, że środki na naszym koncie zostaną zaksięgowanie dopiero w kolejnym dniu roboczym.

 


Więcej porad z tego działu: